zondag

Missen

Fee schreef een gedichtje over missen  (  ideeën-fee.nl )

Missen kan verschillende kleuren hebben  en evenzovele vormen
Ik mis je , ik heb je gemist. Mis ik ooit het missen ? Soms mist er een dag, soms heb je dagenlang mist. 
 
Is het niet fijn dat er zoveel kleuren zijn. 
Het wolkend wit wat soms voor het blauwe zit, is hooguit een gordijn. 
En als de regen en het missen is geweest 
komt het regenbogenkleuren-feest.  

x Salty


vrijdag

Dodenherdenking

Vrij in de wind wappert de RoodWitBlauw.
Maar zo vanzelfsprekend is die vrijheid niet.
Niet alleen voor Nederland maar voor willekeurig elk land. Voor elk mens.
Dodenherdenking anno 2018 is niet anders dan dodenherdenking 1980 of 2020.
Als we het beleven.
Want niemand weet wanneer een oorlog begint, niemand weet wanneer de vrede eindigt.

Wappererde vlag, de wind speelt met je kleuren.
De zon kust je zacht en jij, jij danst op het lied van de vrijheid.
En wij herdenken...

De onzichtbare tranen van mensen die we niet kennen, de stilte die langer dan 2 minuten duurt.
Een terugkeer in gedachten aan hen die er niet meer zijn.

Herinneringen.
Ze zijn nooit helemaal weg maar altijd sluimerend aanwezig.

Verhalen van mijn ouders hoe ze beiden in het verzet hebben gezeten ( de ondergrondse ) , ze wisten het niet eens van elkaar. Zo geheim was alles. Verhalen over de onderduikers thuis, en later de Canadezen.
Van het joods vriendinnetje van mijn moeder, van wie alleen het linkervoetje is teruggevonden na een bombardement.
De nachtmerries van mijn vader, het verdriet van mijn moeder en de onuitgesproken woorden.


Zolang er mensen zijn, was en is er oorlog. Hier. Of dáár.

Een oorlog gaat nooit dood. Ze is er soms alleen even niet.

Wereldvrede...ik kan er alleen maar van dromen.

RoodNou is algemeen bekend dat de NOS nogal rood gekleurd is qua politiek maar dat dat nu ook als kleuradvies meteen je huiskamer moet denderen... ut deed me zeer aan de ogen, al dat rood. Maar eerlijk is eerlijk, de stoere mode à la Mies Bouman is terug! Toch wel heel kek, zo'n broekpek! ;)
"Ons "Annechien staat het wel in elk geval!

Goede Vrijdag

 Goede Vrijdag...De machten van goed en kwaad komen samen in de figuur van Jezus. Zo bitter is de strijd tussen die twee, dat er geen vergelijk mogelijk is. Een van de twee moet het onderspit delven. Van buitenaf gezien is Jezus de hoofdpersoon in een tragedie. Onafwendbaar volstrekt zijn noodlot. Dat spreken de omstanders bij het kruis dan ook uit; "Redt Uzelf!'
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden.
Maar hierin kunnen we zien dat Hij zichzelf niet in veiligheid stelt ten koste van anderen. De macht van de liefde , van de solidariteit met de mensheid blijkt uit Jezus' volhouden, tot en met het bittere einde. Hij is verraden door vriend en vijand, omdat Hij niet heeft willen passen in het bekende spel van de machten. Hij heeft geen nieuw koninkrijk willen vormen. Hij heeft zich ook niet willen onderwerpen aan het oude. Hij is mens gebleven in de ruimst denkbare zin, in het trouw zijn aan zichzelf. En wie in de mensenwereld zich niet overgeeft aan het geweld, aan de bestaande structuur en ook niet een nieuwe structuur opbouwt, die wordt door de goeden en de kwaden uitgespuugd.

Hangend aan een kruis, de aarde wil Hem niet, de hemel evenmin.
Hij wordt gejaagd in het niets van de schijnbare zinloosheid.
Zelfs God heeft deze mens verlaten.
Zelfs God, die Jezus herhaalde malen had genoemd ' Mijn geliefde zoon '.
De verzoening tussen God en de mensen is kennelijk alleen op de duurste manier te verkrijgen. Door het offer van de aan zichzelf trouwe mens.

Goede Vrijdag maakt duidelijk, dat je nooit op zoete, zachte wijze over verzoening kunt spreken. Verzoening wordt op bittere wijze bereikt, door bloed, zweet en tranen.

dinsdag

Schaatsen

Je hebt van die mensen die hebben een verhaal te vertellen, niet eens zozeer met woorden dan wel met hun daden. Hun levenswijze.
Vandaag liep ik tegen zo'n iemand aan. Nouja, niet letterlijk maar virtueel dit keer.
Een oma die gewoon nog elke (winter-)dag op de schaatsen staat. Op zich is dat al bijzonder, maar het wordt nog bijzonderder want die schaatsen hebben hun blauwdruk uit de jaren '40. Jawel, echt ouderwetse, degelijke en kennelijk onverwoestbare ijzertjes uit de vorige eeuw.  Oma is trouwens ook van het onverwoestbare want ze telt al 76 lentes.  Elke dag staat ze om half zes op om haar dieren te voeren. Daarvoor moet ze soms een heel stuk schaatsen.Ik nodig je uit om haar verhaal te lezen , even op de link klikken en je zit in het koude Siberië... ( wel toepasselijk met de nu op handen zijnde winterspelen.... )