vrijdag

Goede Vrijdag

 Goede Vrijdag...De machten van goed en kwaad komen samen in de figuur van Jezus. Zo bitter is de strijd tussen die twee, dat er geen vergelijk mogelijk is. Een van de twee moet het onderspit delven. Van buitenaf gezien is Jezus de hoofdpersoon in een tragedie. Onafwendbaar volstrekt zijn noodlot. Dat spreken de omstanders bij het kruis dan ook uit; "Redt Uzelf!'
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden.
Maar hierin kunnen we zien dat Hij zichzelf niet in veiligheid stelt ten koste van anderen. De macht van de liefde , van de solidariteit met de mensheid blijkt uit Jezus' volhouden, tot en met het bittere einde. Hij is verraden door vriend en vijand, omdat Hij niet heeft willen passen in het bekende spel van de machten. Hij heeft geen nieuw koninkrijk willen vormen. Hij heeft zich ook niet willen onderwerpen aan het oude. Hij is mens gebleven in de ruimst denkbare zin, in het trouw zijn aan zichzelf. En wie in de mensenwereld zich niet overgeeft aan het geweld, aan de bestaande structuur en ook niet een nieuwe structuur opbouwt, die wordt door de goeden en de kwaden uitgespuugd.

Hangend aan een kruis, de aarde wil Hem niet, de hemel evenmin.
Hij wordt gejaagd in het niets van de schijnbare zinloosheid.
Zelfs God heeft deze mens verlaten.
Zelfs God, die Jezus herhaalde malen had genoemd ' Mijn geliefde zoon '.
De verzoening tussen God en de mensen is kennelijk alleen op de duurste manier te verkrijgen. Door het offer van de aan zichzelf trouwe mens.

Goede Vrijdag maakt duidelijk, dat je nooit op zoete, zachte wijze over verzoening kunt spreken. Verzoening wordt op bittere wijze bereikt, door bloed, zweet en tranen.

dinsdag

Schaatsen

Je hebt van die mensen die hebben een verhaal te vertellen, niet eens zozeer met woorden dan wel met hun daden. Hun levenswijze.
Vandaag liep ik tegen zo'n iemand aan. Nouja, niet letterlijk maar virtueel dit keer.
Een oma die gewoon nog elke (winter-)dag op de schaatsen staat. Op zich is dat al bijzonder, maar het wordt nog bijzonderder want die schaatsen hebben hun blauwdruk uit de jaren '40. Jawel, echt ouderwetse, degelijke en kennelijk onverwoestbare ijzertjes uit de vorige eeuw.  Oma is trouwens ook van het onverwoestbare want ze telt al 76 lentes.  Elke dag staat ze om half zes op om haar dieren te voeren. Daarvoor moet ze soms een heel stuk schaatsen.Ik nodig je uit om haar verhaal te lezen , even op de link klikken en je zit in het koude SiberiĆ«... ( wel toepasselijk met de nu op handen zijnde winterspelen.... ) 

zondag

Goals


Goals are a means to an end, not the ultimate purpose of our lives. They are simply a tool to concentrate our focus and move us in a direction. The only reason we really pursue goals is to cause ourselves to expand and grow. Achieving goals by themselves will never make us happy in the long term; it's who you become, as you overcome the obstacles necessary to achieve your goals, that can give you the deepest and most long-lasting sense of fulfillment.

Sona Jobarteh - Kanu