woensdag

HemelvaartHemelvaart.

Vlak voor Jezus van de aarde verdwijnt maakt hij zijn discipelen tot apostelen. Het is alsof zij voor hun examen zijn geslaagd en nu als zelfstandigen kunnen gaan werken. Kennelijk is de dagelijkse aanwezigheid van Jezus niet meer nodig. De verantwoordelijkheid voor de verbreiding van het evangelie, die goede boodschap van verzoening en gerechtigheid, wordt bij de mensen gelegd. Je kunt zeggen : opnieuw. God heeft zich nimmer voor het karretje van de mensen laten spannen, Hij heeft ook de mens niet tot marionet gemaakt. De verantwoordelijkheden voor wat op aarde gebeurt ligt ( is gelegd ) in de handen van mensen.
Misschien dat dit het voor de gelovige zo moeilijk maakt. Want de verantwoordelijkheid heeft vrijheid nodig en omgekeerd. En vrijheid te beleven, de dagen door, is daarom zo moeilijk omdat het je confronteert met de keuze tussen goed en kwaad.
Jezus neemt afscheid van zijn vrienden. Voorgoed. De ervaringen die zij hebben opgedaan in de jaren dat de Messias bij hen was, moeten hen helpen hun vrijheid en verantwoordelijkheid te beleven, zó dat het leven van henzelf en anderen er waardevol door wordt.

De engelen, die na Jezus' afscheid de apostelen toespreken maken het duidelijk: Staren jullie naar de hemel! De Heer zal weerkomen op aarde. De aarde , dáár ligt het werkterrein van de mensen. Staren naar de hemel is nutteloos. Dat mag je hooguit af en toe eens doen.
Eventjes maar.

1 opmerking:

Sjoerd zei

Iedereen mag voor mij geloven wat hij wil. Ik ben een aanhanger van het boeddhisme, ik geloof in de kracht van de mensen en heb daar vertrouwen in.